Znanstveni skup Transformation of work

Dvije peći za udarnika Josipa Trojka _ Goran Dević

U organizaciji projekta TRANSWORK 27. i 28. veljače 2020. na Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu održat će se međunarodni znanstveni skup Transformation of work: narratives, practices, regimes. Uz inozemne istraživače i istraživačice, koji će govoriti o suvremenim aspektima promjene radnog i radničkog konteksta, suradnici s projekta predstavit će rezultate svojih istraživanja o transformaciji rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj.

Na tragu kontinuiranog praćenja postsocijalističkih procesa istraživački projekt Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj – TRANSWORK u hrvatsku etnologiju i kulturnu antropologiju nastoji uvesti subdisciplinu antropologije rada. Unutar interdisciplinarnog okvira oslonjenog na spoznaje europske antropologije, antropologije (post)socijalizma, antropologije rada, kritičkih studija rada, ekonomske antropologije itd., projektna konceptualna i neposredna etnografska istraživanja ovog projekta usredotočena su na radnu svakodnevicu građana posttranzicijske Hrvatske. Istraživanja su pratila dinamiku promjena i prilagodbi radne i životne ekonomije kroz efekte koji su dramatično promijenili iskustvo rada, a s namjerom da propituju nove kulturne imaginarije vezane uz ideju rada i projekciju budućnosti.

Više informacija o projektu TRANSWORK te detaljni program i sažetka radova ovog znanstvenog skupa možete pronaći na stranici projekta.

Izvor: IEF, Transwork / Foto: Dvije peći za udarnika Josipa Trojka (Goran Dević, 2012., Petnaesta umjetnost)