Antropološka perspektiva solidarne ekonomije u Hrvatskoj

Gradski vrt Stenjevec, Jutarnji list 2014

Institut za antropologiju u četvrtak, 27. veljače 2020, u Knjižnici Bogdana Ogrizovića s početkom u 19:30 sati, predstavit će istraživački projekt “Solidarna ekonomija u Hrvatskoj: antropološka perspektiva” (SOLIDARan). O projektu će govoriti voditeljica dr. sc. Olga Orlić (Institut) te suradnici na projektu, dr. sc. Anja Iveković Martinis (Institut) i mr. sc. Domagoj Račić (Mreža znanja d.o.o.)

Projekt SOLIDARan podržan je od Hrvatske zaklade za znanost, a provodit će se od 2020. do 2024. godine. Kako se navodi u opisu projekta, nakon posljednje velike ekonomske krize 2008. godine u svijetu i Hrvatskoj dolazi do proliferacije inicijativa “odozdo”, pa tako i društvenih inovacija temeljenih na principima solidarne ekonomije. Solidarna ekonomija obuhvaća skup vrlo raznolikih inicijativa i pokreta fokusiranih na kreiranje i prakticiranje alternativnih načina življenja, proizvođenja i konzumiranja. To uključuje prakse poput zajedničkog stanovanja, zajedničkih kuhinja, radničkih kooperativa, urbanog vrtlarenja, poljoprivrede potpomognute zajednicom, ekosela, etičnog financiranja, alternativnih valuta, LETSustava, fair-trade inicijativa i drugih. Ovaj projekt želi pridonijeti, iz antropološke perspektive, razumijevanju kontekstualizacije praksi solidarne ekonomije u specifičnom hrvatskom okruženju, s uključivanjem dijakronijske perspektive poimanja solidarnosti u predsocijalističkom, socijalističkom i postsocijalističkom kontekstu. Glavna istraživačka pitanja fokusirat će se na propitivanje različitih i često međusobno isključivih konceptualizacija solidarnosti u suvremenosti, novih oblika zajednica praksi i novih načina zamišljanja zajednica te percepcije solidarne ekonomije kao načina oblikovanja utopije rekonstrukcije. Tako formuliran istraživački fokus doprinijet će razumijevanju procesnosti i višestruke grupne i međugrupne dinamike aktera solidarne ekonomije te teorijskom razmatranju važnih antropoloških pojmova solidarnosti, reciprociteta i zajednice.

Izvor: Institut za antropologiju / Foto: uređenje društvene zone Gradskog vrta u Stenjevcu u sklopu projekta Urbani vrtovi, Jutarnji list